10.10.2010

Стопански дейности

Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“

СТАЯ № 25

Приемно време:

Понеделник: 9.00 – 12.00 и 13.30 – 16.00 часа

Вторник: 9.00 – 12.00 и 13.30 – 16.00 часа

Четвъртък: 9.00 – 12.00 и 13.30 – 16.00 часа

Тел: 0596 / 2 21 06
2 58 45

Файлове – заявления за изтегляне:

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВИНО, СПИРТ И СПИРТНИ НАПИТКИ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ДРЕБНО С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ