10.10.2010

Спортни площадки

СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ ПЛОЩАДКИ
на територията на Община Поморие

Акт за общинска собственост № и   дата

Местонахождение на имота

Вид на имота

 39/01.09.1997г.

с. Горица

кв.39

пар.XVII

5970кв.м.

Училищна сграда

Дворно място със спортна   площадка

57/10.10.1997г.

с. Порой

кв.17 пар.II

пл. N 143

8430кв.м.

Училище

Дворно място със спортна   площадка

302/18.06.1999г.

гр.Поморие

кв.21 пар.I

2200кв.м.

Спортна площадка

303/18.06.1999г.

с.Белодол

кв.4 п-л I

11000кв.м.

Стадион

322/17.08.99

с.Ахелой

кв.11 п-лІІ

8693кв.м.

Училище

Дворно място със спортна   площадка

340/27.09.1999г.

с.Гълъбец

 кв.32 пар.I

10920кв.м.

Училищна сграда, Детска градина

Дворно място със спортна   площадка

341/27.09.1999г.

с.Страцин

кв.22 пар.I

6850кв.м.

Училищна сграда

Дворно място със спортна   площадка

343/1.10.99г

с.Порой

кв.20 пар.III

9180кв.м.

Спортен терен

656/04.05.2000

с.Горица

27030кв.м.

Стадион

699/09.05.2000г.

с.Бата

имот пл.N230

14338кв.м.

Стадион

1811/14.03.2002

гр.Поморие

п-л I кв.250

19941кв.м.

Стадион

1835/03.04.2002

гр.Каблешково

п-л VII кв.78

Стадион

4479/01.08.2008г.

с.Гълъбец

ЕКАТТЕ 18229

Имот №000044

Спортен терен

13,710кв.м.

4493/27.08.2008г.

гр.Поморие

кв.116  УПИ І

Училище

Детска градина

Дворно място със спортна   площадка

13821,00лв.

4944/24.11.2010г.

с.Бата

кв.22 УПИ І-176

Основно училище Христо Ботев

РЗП 1679кв.м.

Дворно място със спортна   площадка

4785кв.м.

4945/24.11.2010г.

гр.Поморие

Поземлен имот с идентификатор   57491.502.339

Сгради с идентификатори:

57491.502.339.1,

57491.502.339.2,

57491.502.339.3

Средно общообразователно   училище Иван Вазов

РЗП 1951

Дворно място

10463кв.м.

Спортна площадка и

 физкултурен салон

4946/01.12.2010г.

гр.Поморие

ул.”Смирна” 1а

Поземлен имот с идентификатор

57491.507.361

Сграда с идентификатор

57491.507.361.2

Заведение за социални грижи –   дневен център за възрастни хора

937,27кв.м.

Терен за озеленяване и спортна   площадка

3881кв.м.

5016/11.04.2011г.

гр.Поморие

ул.”Солна” №23

Поземлен имот с идентификатор   57491.501.262

Сгради с идентификатори   57491.501.262.1,

57491.501.262.2,

57491.501.262.3,

57491.501.262.4

Средно общообразователно   училище

Иван Вазов

Общо РЗП 4991кв.м.

Дворно място

16123кв.м.

Спортна площадка и

 физкултурен салон

5199/17.01.2012г.

гр.Поморие

кв.”Север”

ул.”Марица” №1А

Поземлен имот с идентификатор 57491.506.524

Дворно място

/за социален дом и спортна   площадка/

2688кв.м.

с.Каменар

Спортна   площадка

гр.Поморие   кв.”Свобода”

Спортна   площадка