04.12.2014

Профил на купувача ВРБ

Профил на купувача

Второстепенни разпоредители с бюджет

 

ОП „Стопанисване и управление на общински имоти” – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОП „Социално обслужване” – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОП „Озеленяване, горско и селско стопанство” – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОП „Туризъм и спорт” – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОП „БКСРД“ – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Исторически музей – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Кметство Каблешково – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Кметство Ахелой – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОДЗ Детелина – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОДЗ Радост – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ЦДГ Веселушко – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ЦДГ Детски свят – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ЦДГ Мир – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ЦДГ Сребърно звънче – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ЦДГ Теменуга – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ЦДГ Слънчо – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

МБАЛ гр.Поморие – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОУ Христо Ботев Поморие – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА