18.06.2012

Приемен ден

Прием на граждани

Извадка от Правилник за работата и взаимодействието на структурните звена на общинска администрация във връзка
с провеждане на приемния ден на Кмета на Община Поморие

1.Приемният ден на кмета на общината се провежда във вторник от 10.00 до 12.00 часа.

2.Приемът е с предварително записване на тел. 0596 22004, в четвъртък от 9.30 ч. до 16.00 ч. преди седмицата, в която ще се провежда приемния ден.

3.При записването гражданите съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.

4.При преценка от Кмета на общината, че поставеният въпрос е от компетентността на зам.-кмет, гражданинът се насочва за среща със съответния заместник-кмет.

5. Всички свободни работни места в общинска администрация се обявяват на сайта на общината www.pomorie.bg, поради което
записване във връзка с назначаване на работа не се препоръчва.

6.Не се допуска повторно записване на граждани по въпроси на които вече са получили отговори.