17.10.2010

Детска кухня

СЕДМИЧНО  МЕНЮ

 

за детските градини, яслените групи и детската млечна кухня в община Поморие

 

 

Детски градини (деца от 3 до 7 години)

Меню за: 12 – 16.03.2018 , 19 – 23.03.2018 , 26 – 30.03.2018 , 02 – 05.04.2018 г.

Яслени групи (деца от 1 до 3 години)

Меню за: 12 – 16.03.2018 , 19 – 23.03.2018 , 26 – 30.03.2018 , 02 – 05.04.2018 г.

Детска млечна кухня

Меню за:  12 – 16.03.2018 ,  19 – 23.03.2018 , 26 – 30.03.2018 , 02 – 05.04.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 22.12.2017 18 – 22.12.2017