17.10.2010

Детска кухня

СЕДМИЧНО  МЕНЮ

 

за детските градини, яслените групи и детската млечна кухня в община Поморие

 

 

Детски градини (деца от 3 до 7 години)

Меню за:   18 – 21.04.2017 , 24 – 28.04.2017 , 02 – 05.05.2017 г. , 08 – 12.05.2017 г.

Яслени групи (деца от 1 до 3 години)

Меню за:  18 – 21.04.2017 , 24 – 28.04.2017 , 02 – 05.05.2017 г. , 08 – 12.05.2017 г.

Детска млечна кухня

Меню за:  18 – 21.04.2017 , 24 – 28.04.2017 , 02 – 05.05.2017 г. , 08 -12.05.2017 г.