17.10.2010

Детска кухня

СЕДМИЧНО  МЕНЮ

 

за детските градини, яслените групи и детската млечна кухня в община Поморие

 

 

Детски градини (деца от 3 до 7 години)

Меню за:  13 – 17.03.2017 , 20 – 24.03.2017 , 27 – 31.03.2017 , 03 – 07.04.2017 г.

Яслени групи (деца от 1 до 3 години)

Меню за:   13 – 17.03.201720 – 24.03.2017 , 27 – 31.03.2017 ,  03 – 07.04.2017 г.

Детска млечна кухня

Меню за:   13 – 17.03.2017 , 20 – 24.03.2017 , 27 – 31.03.2017 ,   03 – 07.04.2017 г.