17.10.2010

Детска кухня

СЕДМИЧНО  МЕНЮ

 

за детските градини, яслените групи и детската млечна кухня в община Поморие

 

 

Детски градини (деца от 3 до 7 години)

Меню за:  12 – 16.06.2017 , 19 – 23.06.2017 , 26 – 30.06.2017 ,  03 – 07.07.2017 г.

Яслени групи (деца от 1 до 3 години)

Меню за:  12 – 16.06.2017 , 19 – 23.06.2017 , 26 – 30.06.2017 , 03 – 07.07.2017 г.

Детска млечна кухня

Меню за:  12 – 16.06.2017 ,  19 – 23.06.2017 , 26 – 30.06.2017 , 03 – 07.07.2017 г.