17.10.2010

Детска кухня

СЕДМИЧНО  МЕНЮ

 

за детските градини, яслените групи и детската млечна кухня в община Поморие

 

 

Детски градини (деца от 3 до 7 години)

Меню за:  07 – 11.08.2017 , 14 – 18.08.2017 , 21 – 25.08.2017 , 28.08 – 01.09.2017 г.

Яслени групи (деца от 1 до 3 години)

Меню за:  07 – 11.08.2017 , 14 – 18.08.2017 , 21 – 25.08.2017 , 28.08 – 01.09.2017 г.

Детска млечна кухня

Меню за: 07 – 11.08.2017 , 14 – 18.08.2017  , 21 – 25.08.2017 , 28.08 – 01.09.2017 г.