07.08.2012

Полезни телефони

ПОЛЕЗНИ ТЕЛЕФОНИ

112 – Европейски телефон за спешни повиквания
150 – Бърза помощ
166
– Полиция
160 – Пожарна охрана
165 – КАТ автопроизшествия
146
– Пътна помощ

0700 11 301 – Телефон в Община Поморие
(за всякакви сигнали, нарушения и нередности)

EVN
0700 1 7777 (телефон за информация)
0700 1 0007 (телефон при аварии)
0700 1 0207 (телефон за проверка на сметка)

ВиК
0596 26026 (телефон на касовия салон в Поморие)
0700 1 7177 (национален телефон за подаване на сигнали)

ЕЛЕКТРА (за уличното осветление)
056 861162 (от 8.00 ч. до 18.00 ч.)

РТК  (за извозване на битови отпадъци)
0887 952141 (от 8.00 ч. до 18.00 ч.)

САН КОНТРОЛ (за сигнали за безстопанствени агресивни кучета)
0878 69 29 80
0878 64 64 80

За сигнали и нарушения по плажовете в областта:
056 894 141 (от 9.00 ч. до 17.30 ч.)
056 840 487 (от 17.30 ч. до 9.00 ч.)

 056 894 136 – Телефон в Областна администрация – Бургас