29.09.2010

Комисии в Общински съвет Поморие

КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ
/ МАНДАТ 2011 – 2015 /

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

Кери Митева – председател

Неделчо Стайков

Живко Костадинов

Никодим Стоянов

Катя Христофорова

Мустафа Ахмед

Ваня  Тодорова

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Стефка Ангелова – председател

Д-р Милена Енева-Георгиева

Ася Пеева

Айдън Хасан

Красимира Стоянова

Катя Христофорова

Емил Видков

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ОКОЛНА СРЕДА, И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Адам Адамов – председател

Христо Парашкевов

Любо Липчев

Севал Алиев

Пламен Вътков

Красимира Стоянова

Никодим Стоянов

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Любо Липчев – председател

Ваня Тодорова

Адам Адамов

Христо Парашкевов

Детелин Лилов

Стефка Ангелова

Мустафа Ахмед

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ОСНОВНИ ПОМИНЪЦИ

Детелин Лилов – председател

Неделчо Стайков

Живко Костадинов

Ганьо Тотев

Ася Пеева

Емил Видков

Кери Митева

 

 

 

FacebookСподелете