29.09.2010

Комисии в Общински съвет Поморие

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ
/ МАНДАТ 2015 – 2019 /

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

 1. Катя Христофорова – Председател
 2. Ася Пеева
 3. Борислав Ангелов
 4. Неделчо Стайков
 5. Ива Кусева
 6. Пламен Огнянов
 7. Даниела Радева

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 1. Ася Пеева – Председател
 2. Адам Адамов
 3. Борислав Ангелов
 4. Никодим Стоянов
 5. Даниела Радева
 6. Васил Костадинов
 7. Невзат Топал

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ОКОЛНА СРЕДА, И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 1. Милена Георгиева – Председател
 2. Христо Широков
 3. Никодим Стоянов
 4. Смаил Смаил
 5. Ради Рашков
 6. Георги Вражев
 7. Илиан Щерев

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

 1. Илиан Щерев – Председател
 2. Юсеин Мехмед
 3. Никодим Стоянов
 4. Милена Георгиева
 5. Георги Трухчев
 6. Живко Куцаров
 7. Христо Парашкевов

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ОСНОВНИ ПОМИНЪЦИ

 1. Живко Куцаров – Председател
 2. Ива Кусева
 3. Ради Рашков
 4. Христо Широков
 5. Георги Вражев
 6. Христо Парашкевов
 7. Неделчо Стайков