15.02.2013

Побратимени градове

град Поморие – град Неоаонхиало, Гърция 

Между двете общини има сключен Договор за партньорство и побратимяване. Ръководството на града Неоанхиало, както и на Община Волос, посещават Поморие всяка година по случай празника на града – Гергьовден.

град Поморие – град Горoдец, Русия

Основната цел на побратимяването е обмяна на опит, знания и информация в различни области – общинско стопанство, приложение на съвременните технологии, градоустройство, защита на околната среда, транспорт, развитие на градска инфраструктура, реформа и модернизиране на жилищно комуналното стопанство. Области на културата, образованието, просвещението и спорта, туризма.

град Поморие – град Троицк, Русия

Основната цел на побратимяването е културен обмен. Църковният хор на град Троицк е редовен участник в Международния фестивал на православната музика „Света Богородица – Достойно есть“, който се провежда ежегодно в Поморие. Хорът при храм „Свето рождество Богородично“ в Поморие също гостува на Международния православен фестивал в Троицк.

град Поморие – град Енидже, Турция

Енидже е родно място на поколения тракийски българи, чиито потомци днес живеят в Поморие. През 2013 г. делегация от Община Поморие посещава Енидже и пред вековно дърво в града поставя паметна плоча с надпис „Поморие, България – от признателните потомци“. Ръководството на Енидже също гостува всяка година Поморие по случай празника на града – Гергьовден.

град Ахелой – град Аяк, Унгария

Основната цел на побратимяването е културен обмен. Ахелойски състави участват в Международния фестивал на сватбените обичаи и традиции в Аяк. Състави от Аяк участват в Международния конкурс „Радост на брега“ в Ахелой. Ръководството на Аяк посещава Ахелой по случай празника на града.