26.03.2013

Културен календар 2017

¦Ъ¦г¦Ы¦в¦г¦а¦Х¦Э ¦Ъ¦Р¦Ы¦Х¦Э¦Ф¦Р¦а 2017_¦¬¦-_TБ¦-¦¦TВ¦--1

¦Ъ¦г¦Ы¦в¦г¦а¦Х¦Э ¦Ъ¦Р¦Ы¦Х¦Э¦Ф¦Р¦а 2017_¦¬¦-_TБ¦-¦¦TВ¦--2

¦Ъ¦г¦Ы¦в¦г¦а¦Х¦Э ¦Ъ¦Р¦Ы¦Х¦Э¦Ф¦Р¦а 2017_¦¬¦-_TБ¦-¦¦TВ¦--3

* Община Поморие запазва правото да променя или допълва културната програма за 2017 г.