21.06.2012

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

ЦАО

Пламена Пирулева

Специалист ЦАО

0596/22575

0885644666

caog@pomorie.org

ЦАО

Щерион Стамболиев

Мл. експерт ИТ

0882420120

projects@pomorie.org

Гише №1

Силвена Костадинова

Деловодство

0596/26366

0882420027

Гише №1

Александрина Чолакова

ГРАО и Туризъм 0596/26366

Гише № 2

Дежурен служител от МДТ

Местни данъци и такси

0596/26120

Гише № 3

Милена Леонова Устройство на територията 0596/26365

Гише № 4

Пенка Видолова Кадастър 0596/26120

КАСА 1

 Невенка Лукова  Специалист – касиер 0596/26362

КАСА 2

Елена Пенова Специалист – касиер 0596/26361

Обратно в контакти  ↵