04.09.2012

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО“

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

Мобилен телефон

e-mail

42

Станимир Кушев

Директор

0596/26342

0882420131

OP_OGSS@pomorie.org

39

Петя Няголова

Главен счетоводител

0596/26339

0882420093

39

Сабрие Смаил

ТРЗ, човешки ресурси

0596/26339 0885420160

41

Таня Кънчева

Агроном „Селско стопанство”

0596/26341  0882420092

41

Дина Туджарова

Агроном „Озеленяване”

0596/26341

0886606200

Христина Кехайова

Озеленител

0882420112

Обратно към контактите