08.10.2015

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНИ И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ“

Адрес: гр. Поморие, ул. Странджа № 3

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

 –  инж. Михаил Кондакчиев Директор 0596/26343  0882420152  m_kondakchiev@pomorie.bg
 Тодорка Костадинова Техн. ръководител 0882420155 t_kostadinova@pomorie.bg

Обратно към контактите ↵