21.06.2012

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

КМЕТСТВО


ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

гр. АХЕЛОЙ

Иван Георгиев

Кмет

05968/5065

0882420011

kmet_aheloi@pomorie.org

с. БАТА

Георги Георгиев

Кмет

05967/2030

0882420013

kmet_bata@pomorie.org

с. БЕЛОДОЛ

Гюлфие Хасан

Кмет

05967/2209

0882420047

kmet_belodol@pomorie.org

с. ГАБЕРОВО Ахмед Мехмед  Кмет 05969/4256  0882420015 kmet_gaberovo@pomorie.org

с. ГОРИЦА

Тончо Киров

Кмет

05969/2412  0885747458

kmet_gorica@pomorie.org

с. ГЪЛЪБЕЦ

Тодорка Липчева

Кмет 05969/2112 0882420032 kmet_gylybec@pomorie.org
с. ДЪБНИК Осман Смаил Кмет 05969/4257 0882420019 kmet_dybnik@pomorie.org

гр. КАБЛЕШКОВО

Елена Бояджиева

Кмет

05968/2021

0882420012

kmet_kableshkovo@pomorie.org

с. КАМЕНАР

Петко Петков

Кмет

05968/6501

0882420017

kmet_kamenar@pomorie.org
с. КОСОВЕЦ
Али Хашим Кмет 05967/2411  0889969618 kmet_kosovec@pomorie.org

с. КОЗИЧИНО

Крум Лечев

Кмет

05969/2288  0884959554 kmet_kozichino@pomorie.org
с. ЛЪКА

Жасмина Димитрова

Кмет 05968/3183 0882420018 kmet_lyka@pomorie.org
с. МЕДОВО Георги Желев Кмет 05968/3097 0882420021 kmet_medovo@pomorie.org

с. ПОРОЙ

Фатме Смаил

Кмет

05969/2242  0876249207

kmet_poroi@pomorie.org

с. СТРАЦИН Хасан Кралъ

Кмет

05967/2346  0882420045 kmet_stracin@pomorie.org
с. АЛЕКСАНДРОВО  Петър Хараламбов Кметски наместник 05968/3033 0877211628 kmet_aleksandrovo@pomorie.org

Обратно в контактите ↵