21.06.2012

ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

21

инж.Петър Войнов

Директор

0596/26321

0882420010

otdel_utoos@pomorie.org

ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

 25   инж. Стефка Недялкова

Ст. експерт „Контрол по строителството“

 0596/26325 0884042045 nezakonno_stroitelstvo@pomorie.bg

25

арх. Деница Дечева

Ст. експерт „Контрол по строителството“

0596/26325

 0885949415 nezakonno_stroitelstvo@pomorie.bg

25

Деяна Василева

Специалист „Контрол по строителството“ 0596/26325 0884717152 nezakonno_stroitelstvo@pomorie.bg

ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

Мобилен телефон

e-mail

 26  инж.Илияна Калудова

Началник отдел

 0596/23144 0882420054  i_kaludova@pomorie.bg

ЦАО

Милена Леонова

Експерт УТ

0596/26120

 m_leonova@pomorie.bg

26

Златка Горанова

Специалист УТ

0596/22088

 z_goranova@pomorie.bg

26

Пенка Стоева

Специалист УТ

0596/22088

 p_stoeva@pomorie.bg

26

Радостина Касабова

Специалист УТ

0596/22088

 r_kasabova@pomorie.bg

26

Диана Георгиева

Специалист УТ

0596/22088

26

Светослав Неделчев

Специалист „Кадастър и геодезия”

 0596/26347

0882420088

 s_nedelchev@pomorie.bg

22

Димитрина Япаджиева

Експерт „Екология”

0596/25910

0882420119

ekologia@pomorie.org

22

Венелина Тодорова

Инспектор ООС

0596/25910

0885702062

ekologia@pomorie.org

22

Николай Каприев

Ст. експерт „Екология”

0596/25910

0882420091

ekologia@pomorie.org

24

Георги Янакиев

Гл.специалист  УТООС

0596/26324

 0877637458 g_yanakiev@pomorie.bg

ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ТРАНСПОРТ”

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

Мобилен телефон

e-mail

27

Златин Стамболов

 Началник отдел

0596/25845

0882420028

27

Мария Агорастева

Експерт „Общинска собственост”

0596/25845

0882420025

m_agorastieva@pomorie.bg

27

Марияна Кичукова

Експерт „Общинска собственост”

0596/25845

0882420026

m_kichukova@pomorie.bg

Георги Костадинов

Експерт „Транспорт и инфраструктура”

0596/25845

0887737704

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

 58  Георги Петков  Началник на отдел  0596/26319  0882420086  eu_projects@pomorie.org
 58  Валентина Димитрова  Мл. експерт „Управление на проекти“  0596/26319  0889703053  eu_projects@pomorie.org
 58 Жанет Услийска Мл. експерт „Управление на проекти“  0596/26319  0882420099  eu_projects@pomorie.org
 58  Обратно към контактите