05.08.2015

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Адрес: гр.Поморие,  ул. „Солна“ № 15

СТАЯ 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

Илко Илчев

Директор

0596/25215; 0596/22312; 0596/24724

0882420145

opso_pomorie@abv.bg dsp-pomorie@asp.government.bg

Обратно към контактите ↵