21.06.2012

ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

9

Хубавина Япаджиева

Директор

0596/25926

0882420022

iuriskonsult@pomorie.org

10

Кристина Демирева

Началник отдел

0596/26310

0882420118

iurist_demireva@pomorie.org

10

10 Светлана Събева Ст. юрисконсулт 0596/26310  0885949416 iurist_sybeva@pomorie.org

59

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

48

Милен Марков

Началник отдел

0596/26348

0882420129

iurist_markov@pomorie.org

51

Мария Стоева

Мл. експерт „ГРАО“

0596/22136

0887600063

GRAO@pomorie.org

51

Галина Грудева

Специалист „ГРАО“

0596/22136

0882420109

GRAO@pomorie.org

52 Силвена Коева Специалист „Архив, регистри ГРАО“ 0596/26316  0886702052 GRAO@pomorie.org

20

Валентина Гайдова

Експерт „Човешки ресурси“

0596/22304  0882420111

choveshki_resursi@pomorie.org

53

Нели Панева

Гл.специалист „Архивар“ 0596/26336 0887994997 n_paneva@pomorie.bg
53 Росица Стоева Ст. Юрисконсулт 0596/26336 0882420007 iurist_stoeva@pomorie.bg

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ – гр. Поморие, кв. Свети Георги

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

Ерефилия Карулева

Специалист „ГРАО“

0882420106  e_karuleva@pomorie.bg

Обратно към контактите ↵