21.06.2012

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

28

Деана Неделчева

Главен архитект

 0596/23074

0885992997

 arhitekt@pomorie.bg

28

  Галина Димитрова  Техн. сътрудник  0596/23074 0882420058  arhitekt@pomorie.bg

Обратно към контактите ↵