21.06.2012

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

31

Веселина Димитрова

Ръководител ВО

0596/26331

0882420031

odit@pomorie.org

31 Димитрина Китанова Стажант-одитор 0596/26331 0882420134 odit@pomorie.org