21.06.2012

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

55

 София Андреева

Мл.експерт  „Връзки с обществеността”

0596/26337

0882420046

pr_pomorie@pomorie.org

Обратно към контактите ↵