12.09.2010

Заместник-кметове

ЗАМЕСТНИК КМЕТ – БЮДЖЕТ,ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ

ЯНЧО ИЛИЕВ 

Роден на 12.06.1969г. в гр.Поморие

Образование-висше, Стопанска Академия „Димитър Апостолов Ценов” Свищов, икономист-маркетолог, специалност „Маркетинг и планиране”.

От 1994г. работи в данъчна администрация, като от януари 2010г. началник отдел „координация”  в ТД на НАП гр.Бургас.

Семеен с две деца.

ПРИЕМЕН ДЕН:  Четвъртък от 10.00 до 12.00 часа, стая № 11

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ  ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAИЛИЯ ДЖИНГОВ

Роден на 17.06.1970г. в гр.Поморие

Образование-висше, НСА „Васил Левски” София, бакалавър – педагогика и бакалавър – треньорски факултет

От 2003 г. до 2011 г. е бил общински съветник и председател на Комисията по туризъм, основни поминъци, младежки дейности и спорт.
От 2012 работи в администрацията на Oбщина Поморие, първо като директор на дирекция Туризъм, след това началник отдел „Управление на проекти“

Семеен с едно дете.

ПРИЕМЕН ДЕН: Четвъртък от 10.00 до 12.00 часа, стая № 13

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ – СТРОИТЕЛСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

КУНЧО ГАЙДОВ

Роден на 25.5.1970г. в гр.Поморие

Образование-висше, Технически Университет „Ангел Кънчев” Русе, транспортен инженер, специалност „Технология и управление на транспорта. Транспортна инфраструктура. Безопасност на движението.”

От 01.10.1992 г. до 14.11.2011 г. е Старши експерт – ръководител Районна Пътна Служба Поморие.

Семеен с едно дете.

ПРИЕМЕН ДЕН: Четвъртък от 10.00 до 12.00 часа, стая № 5