10.10.2010

Общинска служба по Земеделие и гори

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
ГРАД ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 5

РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ

ОТ 9.00 ДО 12.30 ЧАСА

ПОЧИВНИ ДНИ: СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

ТЕЛ. 0596 2 58 44
ФАКС 0596 2 58 24

СТАЯ № 8

НАЧАЛНИК

ТЕЛ. 0596 2 58 24

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
1 Поля Михайлова Димова Началник – агроном
2 Мария Кръстева Дионисиева Зам. началник
3 Емилия Илиева Кунева Мл. експерт – растениевъдство
4 Иванка Дионисова Павлова Мл. експерт- животновъдство
5 Таня Дончева Радославова Мл.експерт
6 Манник Рупен Бохосян Гл. специалист

ФИРМА „ГЕОСАД“

ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ГРАД ПОМОРИЕ

ПРИЕМЕН ДЕН

ПЕТЪК

ОТ 10.00 ДО 16.00 ЧАСА

ЕТАЖ 3 СТАЯ № 3

ИНЖ. ВАСИЛ ПЕТКОВ

МОБ. ТЕЛ. 0888 819 428

ИНЖ. ГЕОРГИ МИТЕВ

МОБ. ТЕЛ. 0886 192 757

ФИРМА ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

– ТОПОГРАФСКИ СНИМКИ

– ВЕРТИКАЛНИ ПЛАНИРОВКИ

– ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЧЛ. 52 АЛ. 5 ОТ ЗКИР / АКТ 16 /

ВАНЯ БИНЕВА

ЕМИЛ КОСТАЛОВ

СЛУЖЕБЕН ТЕЛ. 0596 / 2 25 32

МОБИЛЕН ТЕЛ. 0899 190 692