10.10.2010

Здравеопазване

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЧЕРНОМОРСКА БОЛНИЦА В ПОМОРИЕ

С подкрепата на Община Поморие и с активното съдействие на кмета на Общината, инж. Петър Златанов, в неделя, 26-ти стартира изграждането на Черноморска болница за активно лечение и прилежащия към нея комплекс “РОЛА” на къмпинг “Европа”, местността “Кротиря”.Първата копка на това начинание е стратегическа инвестиция, както в развитието на Община Поморие, така и в цялостния облик на нашето Черноморие.

За първи път в България, на територията на Общината, на брега на морето, започва строежът на най-модерната, европейска болница. Професор Александър Чирков и неговият екип от обучени млади специалисти ще обслужват пациенти от Южна и Централна България, както и всички, нуждаещи се от точна диагностика и лечение не само в областта на кардиохирургията, но и в останалите сфери на здравеопазването. Клиниката от ново поколение ще бъде изградена върху площ от 8000 кв м.Предвидено е най-модерното high-tech оборудване, сектор с пълна диагностика на всички видове заболявания, биохимически изследвания,електрофизиологични и всички съвременни медицински лаборатории,четири операционни зали и естетична хирургия. Създаването на една различна доболнична и следболнична атмосфера, в тихия, южен залив ще предложи на нуждаещите се от лечение максимални грижи и професионализъм.

Инвестицията на този проект е приблизително 20 млн. евро и предвижда да разкрие около 250 работни места. Сътрудничеството на Черноморска болница за активно лечение с МБАЛ – Поморие гарантира европейското качество и новият подход за нас към здравеопазването, наложен в развитите европейски страни.

Амбициозният проект се осъществява от фирма “РОЛА”, главен инвеститор, която ще изгради в непосредствена близост до медицинския център хотелски комплекс върху 12000 кв. м разгъната площ. На 10 метра от бреговата ивица 3 луксозни вили, 116 апартамента и студия ще бъдат напълно и съвременно обзаведени и оборудвани. Комплексът ще е заобиколен от обилна растителност и уникални кътчета за почивка. “РОЛА” няма да измени на традицията на региона в калолечението и ще предложи модерен СПА център, в който ще се наслаждавате на магичните ритуали и терапии от целия свят. Физиотерапия, фитнес и други спортни съоръжения, необходими за здравето, са част и в услуга на почиващите гости. В инвестицията от 11 млн. евро и разкриването на 60 работни места е предвидено и обучение на кадри.Строителството е поверено на немската фирма “МБН БАУ”, една от водещите строителни компании в Германия, която ще изпълни проекта, създаден от екипите на арх. проф. Грозев и арх. Хаджистоянова.

Първата копка на 26-ти ноември дава началото на един нов вид туризъм – лечение, рехабилитация и традиция си подават ръка в името на по-качествено обслужване и грижа за хората. Проявеният интерес към този проект от Здравноосигурителните каси на Германия, Австрия и други европейски страни, гарантира целогодишното му функциониране.

За контакти с Националния Център по Здравна Информация, можете да ползвате:

Пощенски адрес: гр.София 1431, бул.“Акад.Ив.Гешов“15.
Телефони: 951-53-02; 951-53-03
Факс: 951-52-38
Ел. поща: office@nchi.government.bg

http://www.zdravenportal.net/
/ ЗДРАВЕН ПОРТАЛ /

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ПРОФИЛАКТИЧНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Националният осигурителен институт на основание чл. 30, ал. 1 от Инструкция № 1 за условията и реда за разходване на средствата от бюджета на държавното обществено осигуряване, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 13 от 05.02.2002 г., изм., бр. 118 от 20.12.2002 г., изм. с Решение № 8063 от 31.07.2003 г. на ВАС на РБ – бр. 71 от 12.08.2003 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2004 г.), сключи договори с 13 (тринадесет) юридически лица, с общо 38 (тридесет и осем) заведения за профилактика и рехабилитация, спечелили конкурса през 2004 година, а именно:

1. “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД – гр. София, със следните бази:

*

клон Банкя – БК “Дружба“ /Дружба 1 и 2/;
*

клон Боровец – БХ “Констанция” – гр. Костенец;
*

клон Пловдив – БХ “Роза” – гр. Стрелча;
*

клон Баня – БХ “Стряма”;
*

клон Баня – БХ “Гергана” – гр. Хисар;
*

клон Вършец – БХ “Тинтява”;
*

клон Бургас – БХ “Странджа”;
*

клон Бургас – БХ “Св. Мина” /бивш „Родопи“/;
*

клон Бургас – БХ “Жива вода” – Сливенски минерални бани;
*

клон Велинград – БХ “Велинград”;
*

клон Габрово – БХ “Люляците”;
*

клон Хасково – БХ “Топлика”;
*

клон Павел баня – оздравителен комплекс Павел баня;
*

клон Павел баня – БХ “Загоре” – Старозагорски минерални бани;
*

Централно управление – хотелски комплекс “Здравец” – гр. Тетевен.

Резервации се правят:
– чрез туристическите агенции на дружеството в страната;
– директно в заведенията.

2. “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД – гр. София, със следните бази:

*

филиал Хисар;
*

филиал Велинград;
*

филиал Баните, Смолянско;
*

филиал Поморие;
*

филиал Баня, Карловско;
*

филиал Павел баня;
*

филиал Момин проход;
*

филиал Сандански;
*

филиал Кюстендил;
*

филиал Наречен.

Резервации се правят:
– в отдел „Пласмент, маркетинг и реклама“ в Централния офис на дружеството – София, бул. „Васил Левски“ № 54, стая № 1;
– директно в заведенията.

3. Военномедицинска академия – гр. София, със следните бази:

*

Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика “Калероя” – гр. Хисар;
*

Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика – гр. Банкя;
*

Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика “Св. Георги Победоносец” – гр. Поморие.

Резервации се правят директно в заведенията 10 дни предварително.

4. Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Вита” ЕООД – гр. Велинград.
5. “Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД – гр. Банкя.
6. Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Света Богородица” – с. Наречен.
7. “Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД.
8. “Специализирана болница за рехабилитация – Здраве” АД – гр. Банкя.
9. “Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново” ЕООД – с. Марикостиново.
10. “Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД.
11. “Хоспис Енергия” ЕООД – гр. Търговище.
12. “Многопрофилна болница за долекуване, продължител-но лечение и рехабилитация–Перник” ЕООД – гр. Перник.
13. “Първа многопрофилна болница за активно лечение– София” АД – база Драгалевци.

Резервации се правят директно в заведенията.

Следва да се има предвид, че паричната помощ за профилактика и рехабилитация включва изцяло средствата за нощувките по цени, определени в договорите, стойността на основните медицински услуги, извършвани по посочени в договорите профилни възможности на заведенията, които ще бъдат финансирани от бюджета на ДОО и частична парична помощ за хранене в размер на 4 (четири) лв. за един храноден. Размерът на общата частична парична помощ за хранене за деня на постъпване и деня на напускане на заведението се равнява на размера за един храноден.

Допълнителните медицински услуги, които не са свързани с основното заболяване, посочено в медицинското направление, не се заплащат от държавното обществено осигуряване.

В заведенията не се приемат за профилактика и рехабилитация лица с форма на заболяването или съпътстващи заболявания, които са посочени като противопоказания за лечението.

Калолечението в Поморие

Тази година поморийското калолечение празнува своя 80 годишен юбилей. За цялото това време то оформи облика на града ни като морски калолечебен курорт и най-голям център на калолечението в страната. Калонаходището в Поморийското солено езеро е открито от д-р Параскев Стоянов на 13 септември 1905 година.

След първото му проучване през периода 1921 – 1922 г. управата е възприела неговото предложение и през 1925 г. построява първата калолечебница на открито с 4 вани, а на 6 юли 1929 г. е била основана и първата закрита калолечебница с 15 вани с ръководител д-р Борилков. През първия сезон са били лекувани 193 болни. Несъмнените лечебни резултати при трудно-лечими заболявания на опорно-двигателния апарат, половите органи, периферната нервна система и други, увеличили рязко потока на болни, което наложило градската управа да проектира нова модерна калолечебница, но опитът за строеж през 1932 г. бил провален. През 1934 г. управата разширява калолечебницата с две нови крила и общият капацитет станал 28 вани. През 30-те години на миналия век калолечението се разраснало трикратно. Ето и една статистика на посетителите публикувана във вестник “Черноморски глас” от 1939 г.: 1935 г. – 407 посетители и 146 курортисти 1936 г. – 482 посетители и 97 курортисти 1937 г. – 502 посетители и 110 курортисти 1938 г. – 634 посетители и 76 курортисти 1939 г. – 682 посетители и 175 курортисти През 1939 г. са направени общо 12 000 кални бани от курортисти, граждани, лекари и общински служители. Тези сведения категорично говорят, че посетителите на калолечебницата всяка година се увеличават, а това се дължи на получените облекчения от последните. През 1938 г. са се лекували и чужденци – поляци.