03.10.2010

Архив до 23.06.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Никола Стойков Топалов и Злата Нейчева Цанева – заинтересована страна, заповед № РД-16-243/ 28.05.2010г. за одобряване на ПУП-ПР за УПИ ІІІ и ІV в кв.49 по плана на с. Козичино. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 23.06.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Ахелой Бийч Ризорт” ООД – гр. София и “Бест Чойс Пропъртис” ЕООД – гр. София – заинтересована страна, заповед №РД-16-252/ 28.05.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 00833.6.434 в м.“Бабата” в землище гр. Ахелой. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 23.06.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Ем Енд Пи Апалон Пропъртис” ЕООД – гр.София – заинтересована страна, обявление № 94-00-84/ 13.05.2010г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ 00833.5.234 в м. “Пречиствателната” в землище гр. Ахелой. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 23.06.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Ей Енд Ен Агатоклеус Пропърти Инвестмънт” ЕООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-244/ 28.05.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 010296 в м. “Симеонова могила” в землището на гр. Каблешково. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 08.06.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Георги Александров Гюров, Димитър Стоянов Димов и Бисерка Тодорова Маринова – заинтересована страна, обявление № 94-00-71/ 12.04.2010г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ 00833.10.413 в м.“Оранжериите” в землище с. Ахелой. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 26.05.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Станка Иванова Иванова и н-ци на Никола Янков Янчев – заинтересована страна, заповед № РД-16-144/ 29.03.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 57491.9.173 в м. “Заешка поляна” в землището на гр. Поморие. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 03.05.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Езмералда” ЕООД – гр. Бургас – заинтересована страна, обявление № 94-00-5

9/ 15.03.2010г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ 002175 в м. “Двете чешми” в землище гр. Каблешково. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 12.04.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Езмералда” ЕООД – гр. Бургас – заинтересована страна, обявление № 94-00-57/ 15.03.2010г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ 010198 в м. “Симеонова могила” в землище гр. Каблешково. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 08.04.2010г.


ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА
на “Джи Ес Касандра Панорама Вю” ЕООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-112/ 02.03.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 009195 в м. “Заешка поляна” в землището на гр.Поморие. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 31.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Джи Ес Касандра Панорама Вю” ЕООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-111/ 02.03.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 009193 в м. “Заешка поляна” в землището на гр.Поморие. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 31.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Афродита Риал Естейт Енд Дивелопмънт Груп” ООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-110/ 02.03.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 006006 в м. “Минералния извор” в землището на гр. Каблешково. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 31.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Петра Кръстева Великова – заинтересована страна, заповед № РД-16-109/ 02.03.2010г. за одобряване на ПУП-ПР за УПИ ІV и ХV в кв.5 по плана на с. Медово. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 31.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Стойка Тодорова Тончева – заинтересована страна, заповед № РД-16-118/ 02.03.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 010128 в м. “Над село” в землището на с.Медово. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 31.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Колю Ганчев Захариев и “Афродита Риал Естейт Енд Дивелопмънт Груп” ООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-103/ 02.03.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 010298 в м. “Симеонова могила” в землището на гр. Каблешково. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Катедра Едифисиос” ЕООД – гр. София и Радка Димова Петкова – заинтересована страна, заповед № РД-16-107/ 02.03.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 008306 в м. “Рекица” в землището на гр. Каблешково. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Ей Енд Агатоклеус пропърти” ООД – гр.Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-45/ 26.01.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 010045 в м. “Симеонова могила” в землището на гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 22.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Проект строй консулт” ООД – гр. София – заинтересована страна, обявление № 94-00-41/ 22.02.2010г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ 011034 в м. “Църквата” в землище с. Порой. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 19.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Коста Маринов Костов и Марин Илчев Фандъков – заинтересована страна, заповед № РД-16-117/ 02.03.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 010147 в м. “Над село” в землището на с.Медово. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 16.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Булгарцибелес” ООД – гр. Варна – заинтересована страна, заповед № РД-16-115/ 02.03.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 57491.18.487 в м. “Кошарите” в землище гр. Поморие. На основание чл.215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 16.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Господинка Видева Иванова – заинтересована страна, обявление № 94-00-40/ 22.02.2010г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ 010082 в м. “Над село” в землище с. Медово. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 16.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Калинка Колева Карабашева – заинтересована страна, заповед № РД-16-1253/ 20.11.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 014021 в м. “Панаята” в землище с. Медово. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 02.03.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Хилерин КО” ЕООД – гр. Бургас и “Астра-2006” ЕООД – гр. Каблещково – заинтересована страна, заповед № РД-16-37/ 26.01.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 008436 и 008437 в м. “Рекица” в землище гр. Каблещково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 26.02.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Неомария Риал Естейт” ЕООД – гр. Бургас, “Ройал Инвестмънт” ООД – гр. Бургас, “Кей ей Риал Естейт България” ООД – гр.Бургас, Нанко Неделчев Тодоров, Димка Неделчева Банева, н-ци Коста Неделчев Христов – заинтересована страна, заповед № РД-16-38/ 26.01.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 010249 в м. “Симеонова могила” в землището на гр. Каблещково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 26.02.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Афродита Риал Естейт Енд Девелоперс” ЕООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-44/ 26.01.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 008200 и 008201 в м. “Рекица” в землище гр.Каблещково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 24.02.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Афродита Риал Естейт Енд Девелопмънт груп” ООД – гр. Бургас, Желязка Тилева Тенева, “Ройал Инвестмънт” ООД – гр.Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-53/ 26.01.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 010297 в м. “Симеонова могила” в землището на гр. Каблещково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 24.02.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Кирил Петков Славов и н-ци Стойка Русева Денева – заинтересована страна, заповед № РД-16-52/ 26.01.2010г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 018412 в м. “Бадемите” в землище гр. Каблещково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 19.02.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на н-ци на Иван Симеонов Иванов – заинтересована страна, обявление № 94-00-30/ 08.02.2010г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ 022198 в м. “Гара Лъка” в землището на с. Каменар. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 19.02.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Свобода Георгиева Клеянтиева – заинтересована страна, заповед № РД-16-1288/ 17.12.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 017183 в м. “Чаира” в землище гр. Поморие. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 25.01.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Андреас СК” ЕООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-1300/ 17.12.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 005079 в м. “Гробищата” в землище с. Каменар. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 21.01.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Теменуга Борисова Вегер- гражданин на Германия ул.”Шмидщтрасе” №5, одобрения инвестиционен проект  за строеж ”Работилница за закуски-преустройство на първи жилищен етаж от жилищна сграда и пристройка към него”, находящ се в ПИ № 57491.502.261/ упи ХІХ-1052 кв.84/ -Поморие и издаденото РС №01/05.01.2010 г на името на Жасмина Иванова Стаматова.

Проектът и разрешението за строеж подлежат на обжалване в 14 –дневен срок от датата на обявявяне, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл.149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 21.01.2010.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на н-ци на Никола Янков Янчев – заинтересована страна, обявление № 94-00-08/ 11.01.2010г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ 57491.9.173 в м. “Заешка поляна” в землището на гр. Поморие. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 18.01.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Костадин Николов Костадинов и Стойка Русева Денева – заинтересована страна, обявление № 94-00-519/ 22.12.2009г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ 022006 и 022104 в м. “Гара Лъка” в землището на с.Каменар. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.
Дата: 15.01.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Шайнинг Пропъртис – Бургас” ЕООД – гр.Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-1297/ 17.12.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 011064 в м. “Сухата чешма” в землище с. Медово. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 15.01.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Делфи инвестмънт” ООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-1260/ 24.11.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 012124 в м. “Рудника” в землище гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 15.01.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Марин Цвятков Цвятков – заинтересована страна, заповед № РД-16-1286/ 17.12.2009г. за одобряване на ПУП-ПР за имоти пл. № 305÷314 в кв.32 по плана на с. Медово. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 15.01.2010г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Янка Бонева Маринова и “Астра-2006” ЕООД – гр. Каблешково  – заинтересована страна, обявление № 94-00-430/ 10.09.2009г. за обявен ПУП-ПРЗ за ПИ № 008436 и 008437 в м. “Рекица” в землището на гр. Каблешково. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 04.12.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Емил Делчев Димитров и “Бест Чойс Пропъртис” ЕООД – гр. София – заинтересована страна, заповед № РД-16-1239/ 12.11.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 00833.6.69 в м. “Бабата” в землище гр. Ахелой. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд- гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 16.12.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Иван Димитров Рангелов и “Джи Пи Ем Панорама Хилс” ООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-1238/ 12.11.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 009231 в м. “Заешка поляна” в землище гр. Поморие. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд- гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 16.12.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Янка Бонева Маринова и “Астра-2006” ЕООД – гр. Каблешково  – заинтересована страна, обявление № 94-00-430/ 10.09.2009г. за обявен ПУП-ПРЗ за ПИ № 008436 и 008437 в м. “Рекица” в землището на гр. Каблешково. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 04.12.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Хълдборе Инвест” ЕООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-444/ 14.04.2009г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ І, ІІ и V в кв. 20 по плана на с. Горица. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 20.11.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Радка Димова Петкова – заинтересована страна, обявление № 94-00-462/ 19.10.2009г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ № 008306 в м. “Рекица” в землището на гр. Каблешково. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 20.11.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА

на Владимир Николаевич Бондарик-Русия- Москва, Татяна Федоровна Машковская, Беларус- гр.Мозир, Аманбай Билялович Нургожаев, Казахстан -с.Отеген Батир, Валерий Евгениевич Дубенский, Русия -Москва, Йорма Самиел Мистакоски, Финландия- гр.Сарвела, Валерий Борисович Дербилов, Русия -Московска област- селище Правдинский, Марина Йосифовна Дрель, Русия- Москва, Татяна Даниловна Тарановская- Русия, Москва , одобрения инвестиционен проект  за строеж ”Преустройство на магазин №2 в зала към ресторанта и преустройство на гараж №1 и гараж №2 в магазин за промишлени стоки в партера на жилищна сграда, находящ се в  упи VІ-5270 кв.259, по плана на гр.Поморие  и  издаденото РС №136/04.11.2009г.  на името на „Москов„ ЕООД.

Проектът и разрешението за строеж подлежат на обжалване в 14 –дневен срок от датата на обявявяне, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл.149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 09.11.2009.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Лъчезар Желязков Желев и Кръстю Радев – заинтересована страна, заповед № РД-16-1070/ 31.08.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 008303 в м. “Езика” в землището на гр. Поморие. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на н-ци на Стойко Йорданов Стойков – заинтересована страна, заповед № РД-16-1120/ 25.09.2009г. за одобряване на ПУП-ПР за УПИ ІV и V в кв.7 по плана на с. Бата. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Елена Владева Зографова – заинтересована страна, заповед № РД-16-1162/ 14.10.2009г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 006049 в м. “Каптажа” в землището на с. Александрово. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на н-ци на Кръстю Тодоров Тананов и “Афродита Риал Естейт Енд Дивелп” ООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-1066/ 31.08.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 015003 в м. “Лалето” в землището на гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Ангел Христов Стоев – заинтересована страна, заповед № РД-16-1124/ 25.09.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 006386 в м. “Минералния извор” в землището на гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Ред Лайн Инвестмънтс” ООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-1126/ 25.09.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 006318 в м. “Минералния извор” в землището на гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Кабле Инвест” ЕООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-1025/ 11.08.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 008456 в м. “Рекица” в землището на гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Харисън Пропъртис” ЕООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-1031/ 11.08.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 0017032 в м. “Пътеката” в землището на гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Ройал Инвестмент” ООД – гр. Бургас, Никос Емануил Бозоглу и Ана Георгиус Цацарас – заинтересована страна, заповед № РД-16-1024/ 11.08.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 010084 в м. “Симеонова могила” в землището на гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Пендели” ООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-1027/ 11.08.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 010239 в м. “Симеонова могила” в землището на гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Ройал Инвестмент” ООД – гр. Бургас и “Афродита Риал Естейт Енд Дивелп” ООД – гр. Бургас – заинтересована страна, заповед № РД-16-1028/ 11.08.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 010290 в м. “Симеонова могила” в землището на гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Райна Минчева Минева-Крушкова – заинтересована страна, обявление № 94-00-426/ 07.09.2009г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ № 003159 в м. “Праматаря” в землището на гр. Каблешково. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Коста Маринов Костов и Марин Илчев Фандъков – заинтересована страна, обявление № 94-00-427/ 07.09.2009г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ № 010147 в м. “Над село” в землището на с. Медово. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 30.10.2009г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на “Уърлд оф фурнишинг” ООД- с.Полски извор и  “Джей Ай Кей / България/” ЕООД – гр.Добрич – заинтересована страна, заповед № РД-16-1067/ 31.08.2009г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 004094 и 004095 в м. “Колибата” в землището на с.Каменар. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 30.10.2009г.
Отчуждаване на имоти и части от имоти

Публикувано на : сряда, 25 март 2009
Валидно до: четвъртък, 23 април 2009
На  основание  чл. 21 и чл. 25, ал.1  от  Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП – ПР, одобрен със Заповед № РД- 16-783/05.07.2007г. на Кмета на Община Поморие се   открива процедура за принудително отчуждаване на 508 кв.м. от имот №106 по плана на с. Габерово, собственост на Салим Смаил Шабан, съгласно нот.Акт №6/ 17.01.1959г. за улица с о.т. 48 – 51, при обезщетение 16 820.00лв. /шестнадесет хиляди осемстотин и двадесет лева/.За допълнителна информация:0596/2-58-45 Дирекция „Общинска собственост“


АРХИВ 2009г.

obyavleniya-08-2009.doc (34.00 Kb)

obyavleniya-01.06.09.doc (26.00 Kb)

obyavleniya-06.07.09.doc (27.50 Kb)

obyavleniya-14.04.09.doc (23.00 Kb)

obyavleniya-14.05.09.doc (29.50 Kb)

obyavleniya-16.04.09.doc (21.00 Kb)

obyavleniya-18.06.09.doc (33.50 Kb)

obyavleniya-20.07.09.doc (34.50 Kb)

obyavleniya-23.04.09.doc (23.50 Kb)

obyavleniya-23.04.09.doc (23.50 Kb)

09.03.09-Obyavlenia.doc (30.41 Kb)

23.02.09-obiavlenia.doc (47.00 Kb)

17.02.09-obyavlenia.doc (32.00 Kb)

АРХИВ 2008г.

20.11.2008-obiavlenia.doc (23.50 Kb)

06.11.2008-obiavlenia.doc (37.50 Kb)

30.10.2008-obiavlenia.doc (33.00 Kb)

17.10.2008-obiavlenia.doc (30.00 Kb)

06.10.2008-obiavlenia.doc (25.50 Kb)