07.12.2010

Антикорупция

Чрез попълване на формуляра по-долу в тази страница, всеки посетител на сайта може да изпрати съобщение за конкретни или видими случаи на корупция.

Имайте в предвид че:

Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;

Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията.

Благодарим Ви за съдействието!

Подаване на сигнал за корупция от граждани по електронен път:

[contact-form 2 „Antikorupcia“]

Допълнителна антикорупционни страници:

БЪЛГАРСКИЯТ АНТИКОРУПЦИОНЕН ПОРТАЛ

КОМИСИЯ ПО ПРЕВЕНЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ БУРГАС