30.09.2010

Приемни дни

 

Кмет:

Вторник, от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Зам.-кметове:

Четвъртък, от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Гл. архитект:

Вторник и четвъртък, от 09.30 ч. до 12.00 ч.

 

Директори на дирекции

Вторник и четвъртък, от 09.30 ч. до 12.00 ч.

 

Отдел „УТООС“ и отдел „ОСУСТ“

Вторник и четвъртък, от 09.30 ч. до 12.00 ч.

 

Кметове по населени места:

Четвъртък, от 09.00 ч. до 12.00 ч.